Regulamin

Regulamin

 

Strony transakcji

 1. Właścicielem sklepu internetowego KARAMBOL.PL (zwanego dalej "Sklepem") jest firma Karambol.pl  ul.Ogrodowa 50a m 15a, 00-876 Warszawa, NIP: 521-144-90-18, Regon 015275521 (zwana dalej "Sprzedawcą").
 2. Stroną dokonującą zakupów (zwaną danej "Nabywcą") w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Towary i Zamówienia

 1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. ( z wyłączeniem produktów opisanych w tytule jako używane lub komisowe )
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Nabywca potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych.
 4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
 5. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
 6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Nabywcy (np. dane Nabywcy są niepełne lub nieprawidłowe) zostanie ono anulowane po upływie pięciu dni roboczych.
 7. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych, niepotwierdzonych lub zawierających niekompletne dane.
 9. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Nabywcą i Sprzedawcą umowy sprzedaży towaru.
 10. Produkty elektroniczne posiadają plomby gwarancyjne producenta, importera lub sklepu Karambol.pl

Czas realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych.
  Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć nawet do kilku tygodni. Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie.

Formy płatności

 1. Przedpłata przelewem na rachunek bankowy siedziby firmy:
  Karambol.pl
  ul. Ogrodowa 50a/15a
  00-876 Warszawa
  Nr rachunku 98 1140 2004 0000 3502 7410 7259  mBank
 2. Za pomocą systemu płatności elektronicznych payU
 3. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki

 

Transport / Dostawa

 

 1. Towar dostarczany jest do klienta zgodnie z wypełnionym formularzem zamówienia. W formularzu nabywca decyduje o rodzaju dostawcy (Poczta Polska lub firma kurierska), a tym samym o cenie i czasie dostarczenia towaru. Jak również miejscu dostarczenia przesyłki oraz ewentualnym dołączeniu do zamówienia faktury.
 2. Koszty dostawy każdorazowo ponosi zamawiający, zgodnie z wybranym rodzajem przesyłki.
 3. Wszystkie produkty wysyłane przez firmę są odpowiednio zabezpieczone i starannie zapakowane. Dlatego jeśli opakowanie dostarczonej przesyłki jest uszkodzone, wówczas należy odmówić przyjęcia paczki i w obecności osoby dostarczającej sporządzić protokół szkody, a także poinformować niezwłocznie o tym firmę.
 4. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i sporządzenie protokołu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń to podstawa uwzględnienia reklamacji. Uszkodzone przesyłki bez protokołu szkody nie są uwzględniane.

Faktury VAT, paragony

 1. Do każdego zakupionego u nas produktu Sprzedawca dołącza dokument sprzedaży lub Fakturę
 2. Aby otrzymać fakturę VAT należy podać dane do faktury w momencie składania zamówienia lub zakładania konta wypełniając potrzebne pola a w szczególności NIP . Faktura zostanie dostarczona wraz z towarem.

Wydanie towaru

 1. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania zamówienia, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar do Nabywcy Sprzedawca zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

 

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Karambol.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

W przypadku nie uznania reklamacji klient może odebrać reklamowany towar w siedzibie bądź we wskazanym przez sklep Karambol.pl serwisie na terenie Warszawy lub zostanie do niego wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną zwykła lub pobraniową ( w przypadku pobrania kwota pobrania będzie odpowiadać kwocie przesyłki, w przypadku przedpłaty niezwłocznie po jej zaksięgowaniu ), wybór formy odbioru należy do kupującego, do tego czasu towar będzie magazynowany na koszt sklepu.  Na produkty noszące uszkodzenia, które nie są skutkiem niezgodności towaru z umową, w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej1, sklep zaproponuje odpłatną naprawę produktu o czym poinformuje kupującego poprzez e-mail.

Jeżeli produkt jest objęty gwarancją producenta lub importera sklep natychmiast przekaże towar do odpowiedniej firmy ( serwisu ) wraz z protokołem nadesłanym przez kupującego, o czym poinformujemy nabywcę poprzez e-mail wskazując właściwą firmę odpowiedzialną za rozpatrywanie reklamacji w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej1. Produkty objęte gwarancja importera lub producenta można przesyłać bezpośrednio na jego adres z załączeniem dokumentu sprzedaży po wcześniejszym kontakcie ze sklepem Karambol.pl w celu wskazania przez sklep odpowiedniego serwisu. Produkty objęte gwarancją importer/dystrybutora posiadajastosowny zapis w opisie produktu na stronie karambol.pl   

Adres do wysyłki produktów przeznaczonych do reklamacji : Krasnobrodzka 19a/116, 03-214 WarszawaZwroty

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo zwrotu towaru w stanie nienaruszonym  (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów rozdz. 16 ust. 1 pkt 10 z późniejszymi zmianami ), jeśli towar posiadał pudełko, musi być odesłany w miarę możliwości w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu w terminie do 14 dni od daty poinformowania o zwrocie , towar nie może być używany (patrz przypisy szczegółowe poniżej)  

Obowiązki konsumenta w przypadku zwrotu towaru:

Termin do odstąpienia od umowy: 14 dni (art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/83). Poinformowanie przedsiębiorcy o zwrocie (Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość trzeba złożyć na piśmie można skorzystać z naszego formularza zwrotu i przesłać go drogą elektroniczną) 

- Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/83 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

- Termin zwrotu towarów: 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/83).

- Jest wskazane, aby w miarę możliwości zwracany produkt był zapakowany w oryginalne pudełko, lecz przepisy mówią, że towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zmiana w granicach zwykłego zarządu to taka zmiana, która jest wynikiem normalnego korzystania z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. O tym, czy zmiana mieściła się w granicach zwykłego zarządu decydują, więc okoliczności konkretnego przypadku obejmujące m.in. rodzaj i właściwości towaru.

- Klient zwraca towar na własny koszt.

W przypadku odesłania towaru używanego, którego stan wskazuje na obniżenie jego wartości, zastrzegamy sobie prawo obciążenia klienta dodatkowymi kosztami, np. jeśli będzie należało wymienić jakąś część na nową, kosztem obciążenia będzie koszt pracy serwisu + koszt danej części. W takim przypadku składowe tych dwóch kosztów wyznaczy kwotę obciążenia i o tą kwotę zostanie pomniejszony zwrot.

Koszt pracy serwisu – 40 zł netto/godzinę

towar należy zwrócić na adres :

Karambol.pl ul. Krasnobrodzka 19a/116, 03-214 Warszawa , tel. 696-634-364

Zwrot kwoty następuje niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od daty poinformowania o zwrocie.
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 16 dyrektywy 2011/83):

a) umowy o świadczenie usług, w ramach których usługa została w pełni wykonana, jeśli rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę

b) dostarczanie towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. 

Formularz zwrotu towaru >> plik PDF << 

 

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wszystkie dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną. Nie będą one w szczególności udostępniane innym podmiotom gospodarczym do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, przechowywanych w bazie Sklepu, ich modyfikacji lub/i usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin Sklepu.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 4. Istnieje możliwość, iż produkty przedstawione na zdjęciach mogą się nieco różnić, od tych otrzymanych o ile jest to zmiana wzoru producenta bez zmiany przeznaczenia,  Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów. Nabywca jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 6. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku pytań prosimy o kontakt z właścicielem Sklepu. 
 7. Oświadczamy, że opisy oraz zdjęcia są naszego autorstwa.
  Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez mojej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
  Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170  

 

1Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

pixel